info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

Executive method of branding

هویت کلامی آموت

منظور از سند ارتباط کلامی، چارچوبی منعطف و کاربردی برای یکپارچه‌سازی صدا و لحن کلامی برند آموت و بنگاه‌های آن است؛ به‌ گونه‌ای که بتواند تمایز این برند را نمایان کند و تصویر مطلوبی از آن را در ذهن مخاطب ایجاد کند.

کد ایزو: PR-AD-04

این سند بر اساس استراتژی سازمان، شخصیت برند و پرسونای مشتری تدوین شده است؛ و به تبیین و توصیف «صدا» و «لحن» آموت و بنگاه‌های آن با تکیه بر هویت این برند می‌پردازد. برند آموت قصه‌ای است که قهرمانش مشتریان آموت هستند. بنابراین باید دارای صدایی باشد که برای هر گوشی شنوا و نیز برانگیزاننده باشد. بنابراین «صدا»ی تمام بنگاه‌های آموت در هر نقطه تماس مشتری باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

تمامی این ویژگی‌ها باید بر اساس بستر انتشار و نقطه تماس با مشتری بومی‌سازی شوند. به طور مثال بر اساس برخورد با مخاطب در سایت و شبکه‌های اجتماعی متفاوت باشد و شدت آن‌ها بنابر نیاز کم و زیاد شود؛ اما از چارچوب کلی خارج نشود.

«لحن» برند آموت و تمام بنگاه‌های آن باید بر مبنای بهبود «تجربه کاربر» در هر یک از بستر‌های انتشار، مورد توجه باشد؛ مانند مثال‌های زیر: