info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

Executive method of branding

هویت حسی

منظور از هویت حسی؛ تعریف چارچوبی برای ایجاد پیوندی میان هویت بصری و کلامی و شیوه‌ انتشار، به منظور ایجاد تجربه‌ مطلوب برای مخاطبین و مشتریان است.

کد ایزو: PR-AD-04

برند آموت چیزی بیشتر از یک سایت‌ بنگاه‌های آن، رویداد‌ها و محصولاتش است؛ این برند باید یک تجربه حسی کامل برای برانگیختن احساسات مخاطبین و ایجاد ارتباطات باشد. در همین راستا رعایت موارد زیر در تمام نقاط تماس با مشتریان الزامی است.

معرفی محصولات و امکانات بنگاه‌ها در تمام رویدادها، وبلاگ و صفحات وب‌سایت باید بر اساس تجربه‌گرا بودن مخاطبین پرداخته شود؛ به‌گونه‌ای که حس موفقیت را پیشاپیش قبل از استفاده از محصول یا ارتباط با شرکت در او برانگیزد.