info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

فرصت های شغلی در آموت

اگر فکر می کنید انسانی منحصر بفرد و باهوش هستید و استعداد های ویژه ای دارید، فرصتهای شغلی مورد نیاز در آموت را بررسی و برای آموتی شدن رزومه ارسال نمایید

آنچه باید برای همراهی با آموت بدانید:

چگونه آموتی شویم؟

من در آموت احساس افتخار و احترام می‌کنم…

نرخ وفاداری

82%

نرخ رضایت‌مندی

91%

نرخ توانمندسازی

98%

نرخ تعهد سازمانی

95%

فرصت های همکاری در آموت