info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

آرکتایپ برند

آرکتایپ یا همان کهن الگو، شخصیت اصلی برند را توصیـف می نماید. این مفهوم که در واقع در علم روانشـناسی کاربرد دارد، با توجه به اهمیـت بالای شخصیت برند، وارد فضای کسب کار نیز شده است و می تواند شخصیتی را که برند از خود در ذهن مخاطبان و مشتریان خود می سازد را ترسیم نماید.

کد ایزو: PR-AD-04

آرکتایپ برند آموت

نرم افزاری آموت نیز با درک ضرورت لزوم تعیین آرکتایپ برند خود اقدام به تعیین این مولفه نموده است و بر همین اساس، در تبیین استراتــژی ها، اسناد محتوایی و هویـتی و همچنین فعالیت های برندینگ و بازاریابی خود بر اساس آرکتایپ تعیین شده که از طریق یک تست جامع و تحلیل پاسخ به 72 سوال بدست آماده است شخصیت خود را به صورت زیر تعریف می نماید:

در این نگارش به شرح دو شخصیت یتیم (معمولی) و جستجوگر که بالاترین رتبه را در بین شخصیت ها برای آموت داراست می‌پردازیم .

معمولی: همچنین به اسم آدم خوب یا معمولی، یتیم و یا به اسم همسایه شناخته می شود.

هدف آرکتایپ معمولی:

در زندگی پذیرفته شدن و حس تعلق است.

ویژگی‌های آرکتایپ معمولی:

چنین افرادی دوست دارند اطراف اشخاصی باشند که می شناسند و آن‌ها را بپذیرند و از شوخ طبعی و جذابیت آرام لذت ببرند. فرد معمولی استقبال کننده و دعوت کننده است و اغلب اوقات به خانواده توجه می کند.

خواسته آرکتایپ معمولی:

قابل اعتماد و اطمینان

هدف آرکتایپ معمولی:

متعلق بودن

شعار آرکتایپ معمولی:

جامعه و خانواده همه چیز هستند.

استراتژی آرکتایپ معمولی:

فردی صادق و واقع گرایانه بودن.

فرهنگ برند آرکتایپ معمولی:

سخت کوشی و ایجاد حس ارزش در افراد

صدای برند آرکتایپ معمولی:

آرام، ساده و صادقانه

تجربه برند آرکتایپ معمولی:

ایجاد حس ارزش و تعلق در افراد.

آرکتایپ معمولی ممکن برای هویت برند شما مناسب باشد اگر:

جستجوگر: همچنین به اسامی جویا و سرگردان هم شناخته می شود.

هدف آرکتایپ جستجوگر:

هدف آرکاتایپ جستجوگر در زندگی لذت از آزادی، ماجراجویی و کشف است.

خواسته آرکتایپ جستجوگر:

آزادی برای جستجو و کشف

هدف آرکتایپ جستجوگر:

لذت از یک هیجان و واقعیت بخشیدن به زندگی

استراتژی آرکتایپ جستجوگر:

هدف آرکتایپ جستجوگر در زندگی لذت از آزادی، ماجراجویی و کشف است.

شعار آرکتایپ جستجوگر:

مسیر یا روش جدید خود را پیدا کن.

ویژگی های آرکتایپ جستجوگر: