info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

مسیر رشد در آموت

چطور می توان در مسیر شغلی خود پیشرفت کرد؟

ارتقاء جایگاه شغلی، حقوق دریافتی و مزایای رفاهی، همواره یکی از دغدغه‌های کارکنان در سازمان‌های مختلف است. یکی از افتخارات آموت شفافیت سازمانی است که موجب می شود هر شخص، در هر لحظه، از سطح خود در سازمان که از این پس آن را «سطح خبرگی» می نامیم، آگاه باشد و با قرار گرفتن در مسیر صحیح، و کسب امتیازات مناسب در مهارت‌های مختلف، به طور خودکار به سطوح بالاتر منتقل شود.

در این مطلب، به شرح روش‌های مدیریت عملکرد، مراحل پیشرفت در شغل و معیارهای لازم جهت پیمودن گام به گام سطوح خبرگی می پردازیم.

در ابتدای ورود هر فرد به «آموت» مراحل مختلفی جهت جذب و استخدام انجام می گردد. از جمله مصاحبه عمومی، مصاحبه تخصصی و همچنین آزمون‌های متناسب با جایگاه شغلی مورد تقاضا.

بسته به تشخیص مالکین فرآیند جذب و استخدام، اشخاص ممکن است در یکی از 5 سطح خبرگی تعریف شده در آموت قرار گیرند و یا با قرار گرفتن در سطح پایه، مشغول به کار شوند که در هر یک از این حالات براساس سیستم «مدیریت عملکرد» مسیر رشد خود را طی خواهند کرد.

سیستم ارزیابی مهارت‌های شغلی در آموت با استفاده از 5 آیتم بررسی می‌گردد.

سیستم ارزیابی مهارت‌های شغلی در آموت با استفاده از 5 آیتم بررسی می‌گردد.

نتایج خروجی‌های هفتگی

شاخص‌های عملکرد کلیدی

شاخص‌های عملکرد کلیدی تیمی

رفتار سازمانی

شایستگی‌های سازمانی

که در ادامه به شرح هر یک از این موارد و میزان ارزش هریک در پیشرفت سازمانی اشخاص می‌پردازیم.

1- پیشبرد نقشه استراتژیک در قالب برنامه هفتگی و پیشرفت 30 درصدی شغلی

در آموت هر نیرو در ابتدای هفته، با همراهی مدیر بلافصل خود، اقدام به تعریف برنامه هفتگی منعطف برای خود می‌کند، رسیدن به درصد تحقق مناسب در پایان هر دوره پایش، که براساس اصول چابکی در آموت به صورت هفتگی تعریف می‌شود، برای آنچه که خود هر شخص تایید نموده است، موجب تکمیل 30 درصد از پازل ارزیابی عملکرد و فتح یکی از 5 قاره‌ی سرزمین آموت می‌باشد.

2- پیمودن پله های پیشرفت شغلی در آموت، با رسیدن به اهداف شناسنامه شغلی

هر نیرو در آموت دارای یک شناسنامه‌ی شغلی می‌باشد که شرح وظایف کاملی از انتظارات آموت در آن درج شده است. به منظور ارزیابی پیشبرد اهداف شناسنامه‌ی شغلی در انتهای شناسنامه‌ی شغلی فرد مجموعه‌ای از KPIها در نظر گرفته شده است که هر KPI دارای حدود پذیرش و امتیازات مربوط به خود است. در آموت به این بخش اصطلاحاً روتین‌های منبع انسانی گفته می شود. با تحقق این بخش از وظایف در آموت اشخاص 20 درصد دیگر از مراحل رشد و پیشرفت شغلی را طی خواهند نمود.

3- پیشرفت یک سازمان، وابسته به ترقی تیمی افراد است.

در شرکت نرم افزاری آموت نیز، همانند بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا، ارزیابی عملکرد تیمی اشخاص، یکی از معیارهای کلیدی در تعیین سطح خبرگی افراد می‌باشد.

علاوه برکارشناسان، مدیران آموت نیز دارای KPI یا شناسنامه شغلی مربوط به خود هستند، که با توزین مناسب این وظایف تعریف شده در بین نیروهای یک واحد، همه اشخاص تیم می توانند چند پله دیگر از نردبان موفقیت و ترقی شغلی را در آموت بپیمایند و به کشورگشایی ادامه دهند.

4- کسب 10 ستاره دیگر با رفتار سازمانی

اصل اول رفتار سازمانی در آموت «صداقت» است. پس چون ما صادقانه همه اشخاص را صادق در نظر می‌گیریم، امتیاز این حوزه که 10 درصد دیگر پازل ارزیابی عملکرد ما را تکمیل می کند، در ابتدای امر به همه تعلق می‌گیرد.

از مواردی که به درخشش دائمی این ستاره‌ها کمک می‌کند، می‌تواند به پای‌بندی به دستورالعمل‌های انضباطی، تعهد به اصول ISO9001، و مشارکت در مدیریت دانش اشاره کرد.

5- رسیدن به قله در گرو شایستگی‌های سازمانی است...

 شایستگی‌های سازمانی یکی از مهمترین ملزومات نیروهای انسانی می‌باشد که خود اساس بسیاری از ارزیابی‌هاست. در آموت 9 شایستگی عمومی و 6 شایستگی سطح مدیریتی وجود دارد که در بازه‌های زمانی 6 ماهه ارزیابی می‌گردند. این بخش 30 درصد دیگر از پازل امتیازات ارزیابی عملکرد کارکنان را دربردارد که خود سبب رشد و شکوفایی نیرو در مسیر خبرگی و پیشرفت شغلی می‌شود.

حال که 5 گام مسیر رشد را طی نمودیم و امتیازات هر بخش را بدست آوردیم، سیستم هوش مصنوعی آموت برآیندِ امتیازاتِ مراحل پشت سر گذاشته را محاسبه می نماید. خروجی بدست آمده، عددی است که کلید ورود به یکی از 5 سطح خبرگی در آموت می باشد. هرکدام از این 5 سطح دارای مزایای منحصر بفرد خود می باشد. تصاحب سطوح خبرگی بالاتر نشان از رشد بالاتر در آموت دارد. این سطوح ذیل حقوق شفاف در آموت در بردارنده ی حقوق و مزایای کارکنان می باشد. در آموت بصورت خودکار عملکرد اشخاص محاسبه شده و پله های ترقی را طی می گردند و دیگر نگرانی از دیده شدن و دریافت جایگاه و حقوق مزایای بالاتر وجود نخواهد داشت.

پیشرفت شغلی در یک نگاه

همه با هم

نقشه استراتژیک آموت

نقشه استراتژیک مسیر راهی است که با همگام کردن بخش‌های مختلف سازمان، تحت مضامینی که برای رسیدن به سطح یک نقشه طراحی شده است، به منظور اهداف کلان سازمانی، که معمولاً در قالب مامویت و چشم انداز سازمانی بیان می‌گردند ترسیم می‌شود. بخشی از عملکرد منابع انسانی موجود در سازمان پیشبرد مضامین این نقشه‌ی استراتژیک می‌باشد.