info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

کارشناس تضمین کیفیت

نوع همکاری

دسته بندی شغلی

شرح موقعیت شغلی

در تیم مدیریت کیفیت نرم افزاری آموت به دنبال یک کارشناس کیفیت (Quality Specialist) پویا و با انگیزه هستیم. این پوزیشن به فردی با پیشینه چند رشته ای از جمله دانش در مهندسی صنایع، مدیریت کیفیت، کسب وکار، تفکر سیستمی و آشنایی با نرم افزار نیاز دارد. کارشناس کیفیت نقش مهمی در تضمین کیفیت عملیات ها و کارایی فرآیندها، محصولات و خدمات ما خواهد داشت. این یک فرصت استثنایی برای یک فرد مشتاق است که مشتاق یادگیری، رشد و فعالیت در یک شرکت نرم افزاری روی لبه دانش خواهد بود.

مسئولیت ها
1. بهبود فرایند:
با سایر تیم‌های سازمان برای شناسایی نقاط برای بهینه‌سازی فرآیند و افزایش کارایی همکاری کنید.
به کارگیری اصول مهندسی صنایع برای ساده کردن گردش کار و کاهش هدر رفت عملیاتی.
اجرای اقدامات کنترل کیفیت برای نظارت و افزایش اثربخشی فرآیند.
2. مدیریت کیفیت:
توسعه، اجرا و حفظ استانداردها و رویه های کیفیت در سراسر بخش ها.
آشنا به ایزو 9001:2015 برای شناسایی شکاف ها و توصیه اقدامات اصلاحی.
3. آشنا به حوزه نرم افزار:
داشتن دانش در زمینه نرم افزار و برنامه نویسی نکته مثبت تلقی خواهد شد
4. تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش دهی:
تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی روندها، الگوها و زمینه های بهبود.
گزارش های منظم در مورد معیارهای کیفیت، نقص ها و عملکرد فرآیند
ارائه بینش‌هایی برای تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت
5. همکاری متقابل:
توانایی برقراری ارتباط موثر با سایر کارشناسان جهت احصای مشکلات و نیازمندی ها

 

مزایا و امکانات

امکانات آموزشی و توسعه فردی جهت افزایش سطح دانش و مهارت

وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی

طرح های تشویقی و انگیزشی

پرداخت به موقع حقوق و بیمه جزء حقوق شماست و مزیت محسوب نمی شود.

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

ساعت کاری: هر روز ساعت 8:30 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 14)