جای شما اینجاست

اگر به دنبال کاری هستید که با انجام دادن آن احساس شعف کنید

یا اینکه می خواهید با کشف توانمندی های منحصر به فرد خود با اشتیاق در راه رسیدن به آینده ای با شکوه قدم بردارید

نقشه آینده خود را طراحی کنید

هنوز جستجو می کنید؟
ما به شما کمک می کنیم تا به بهترین شکل ممکن نقشه ی خود را عملی کنید.

ما برای شما ارزش قائلیم

آموت شما را دوست دارد و همه ی موفقیتهای شما را در هر مرحله از موفقیتتان جشن می گیرد.

نقشه آینده خود را طراحی کنید

میخواهید تغییری ایجاد کنید؟ ما هم همین طور به تیمی بپیوندید که باعث می شود رفاه برای جامعه ایجاد کند.

نقشه آینده خود را طراحی کنید

ما بستری را برای شما فراهم می کنیم که بتوانید که شغل مورد انتظار خود را بیابید. ما از شما حمایت می کنیم تا پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنید.

پیوستن به تیم آموت

ما همیشه به دنبال افرادی هوشمند، هدفمند و جسور هستیم که باید برای کمک به نگه داشتن آموتی پیشرو به ما کمک کنند. فرصت های شغلی زیر را مطالعه کنید و ببینید با توجه به استعداد و توانمندی های خود در کدام رسته‌ی شغلی می توانیم همکاری داشته باشیم.

از کارکنان آموت بشنوید

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

با خانواده آموت آشنا شوید

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

با خانواده آموت آشنا شوید

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

با خانواده آموت آشنا شوید

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

با خانواده آموت آشنا شوید

"در آموت، شما قادر خواهید بود با توجه به علاقه مندی خود به کار و شغل خود بپردازید. به شما اختیار کامل در اجرای کار داده می شود شما در آموت مدیر خودتان هستید."

_کارشناس فروش / امیر علی فخری

با خانواده آموت آشنا شوید