ما آموت را ساخته ایم

ما عاشق آموتی هستیم که خودمان ساخته ایم و کاری را انجام می دهیم که با ایده آل های ما هم جهت است. ما به جاهای خوبی رسیدیم اما هنوز در نیمه ی راه هستیم. با اشتیاقی که در وجود تک تک ماست هر روز به سوی اهداف شخصی و سازمانی خود در حرکت هستیم ...

یوسف مذهب

یوسف مذهب

مدیرعامل

محبوبه بنی هاشم

محبوبه بنی هاشم

مدیر QMS

زهرا جباری

زهرا جباری

کارشناس مستندات

امید موحد

امید موحد

مدیر پشتیبانی

مجتبی معراجی

مجتبی معراجی

کارشناس فنی پشتیبانی

احسان هرمززاده

احسان هرمززاده

کارشناس فنی پشتیبانی

نعیمه ناظمی

نعیمه ناظمی

کارشناس ارشد واحد پشتیبانی

حمید عباس نیا

حمید عباس نیا

کارشناس پشتیبانی

محمد محرر

محمد محرر

کارشناس پشتیبانی

محمدرضا بقائی پور

محمدرضا بقائی پور

مدیر منابع انسانی

منصوره نعمتی

منصوره نعمتی

کارشناس منابع انسانی

بهاره قاسم پور

بهاره قاسم پور

مدیرمالی

ریحانه پدرامی

ریحانه پدرامی

کارشناس ارشد امورمالیاتی

فاطمه رکاوندی

فاطمه رکاوندی

کارشناس ارشد حسابداری

امیرحسین زارع

امیرحسین زارع

مدیر تولید

علی محمودی

علی محمودی

کارشناس برنامه نویسی

جلیل محمدپور

جلیل محمدپور

کارشناس برنامه نویسی

احسان صدیقی

احسان صدیقی

مدیر اجرایی وب سایت ها

ماموریت آموت

چشم انداز آموت

خط مشی آموت

ارزشهای آموت

افتخارات آموت

ارتباط باما

فرصتهای شغلی