ما آموت را ساخته ایم

ما عاشق آموتی هستیم که خودمان ساخته ایم و کاری را انجام می دهیم که با ایده آل های ما هم جهت است. ما به جاهای خوبی رسیدیم اما هنوز در نیمه ی راه هستیم. با اشتیاقی که در وجود تک تک ماست هر روز به سوی اهداف شخصی و سازمانی خود در حرکت هستیم ...

محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

مدیر تولید

امید موحد

امید موحد

مدیر پشتیبانی

مرضیه زرقی

مرضیه زرقی

کارشناس تحقیق و توسعه

فرشته نویدنیا

فرشته نویدنیا

مدیر مالی

انسیه معماریانی

انسیه معماریانی

مدیر فروش

مهیار لشگری

مهیار لشگری

مدیر فروش

احسان رضایی

احسان رضایی

کارشناس فروش

طاهره هاشمی

طاهره هاشمی

مسئول تشریفات

مرضیه حسینی

مرضیه حسینی

مدیر منابع انسانی

سعیده مصطفوی

سعیده مصطفوی

حسابدار

محبوبه بنی هاشم

محبوبه بنی هاشم

مدیر QMS

مجتبی معراجی

مجتبی معراجی

کارشناس پشتیبانی

باقر کشمیری

باقر کشمیری

کارشناس پشتیبانی

احسان هرمززاده

احسان هرمززاده

کارشناس پشتیبانی

نسرین توانا علمی

نسرین توانا علمی

مدیر روابط عمومی

نگار صاحبی

نگار صاحبی

کارشناس فروش

میترا دهقان

میترا دهقان

کارشناس ارشد فروش

احسان صدیقی

احسان صدیقی

کارشناس موفقیت

علی محمودی

علی محمودی

برنامه نویس

نعیمه ناظمی

نعیمه ناظمی

کارشناس ارشد واحد پشتیبانی

وحیده کمالی

وحیده کمالی

طراح و گرافیست

محمد حسین چشمه نور

محمد حسین چشمه نور

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

زهره اختیاری

زهره اختیاری

برنامه نویس

ناصر بهرام فر

ناصر بهرام فر

کارشناس فروش

صفا مفید

صفا مفید

کارشناس پشتیبانی

حمید عباس نیا

حمید عباس نیا

کارشناس پشتیبانی

مطهره حسن زاده

مطهره حسن زاده

کارشناس بازاریابی

ندا جمالیان

ندا جمالیان

کارشناس بازاریابی

مهشید سمیعی فر

مهشید سمیعی فر

کارشناس بازاریابی

یگانه بنی اسدی

یگانه بنی اسدی

کارشناس مستندات

زهرا جباری

زهرا جباری

کارشناس مستندات

افسانه علیزاده

افسانه علیزاده

برنامه نویس

مرضیه حیدری

مرضیه حیدری

کارشناس پشتیبانی

یوسف مذهب

یوسف مذهب

مدیرعامل

محبوبه بنی هاشم

محبوبه بنی هاشم

مدیر QMS

یگانه بنی اسدی

یگانه بنی اسدی

کارشناس مستندات

زهرا جباری

زهرا جباری

کارشناس مستندات

محبوبه بنی هاشم

محبوبه بنی هاشم

مدیر QMS و نمایندگان

امید موحد

امید موحد

مدیر پشتیبانی

مجتبی معراجی

مجتبی معراجی

کارشناس پشتیبانی

باقر کشمیری

باقر کشمیری

کارشناس پشتیبانی

احسان هرمززاده

احسان هرمززاده

کارشناس پشتیبانی

نعیمه ناظمی

نعیمه ناظمی

کارشناس ارشد واحد پشتیبانی

صفا مفید

صفا مفید

کارشناس پشتیبانی

حمید عباس نیا

حمید عباس نیا

کارشناس پشتیبانی

مرضیه حیدری

مرضیه حیدری

کارشناس پشتیبانی

احسان صدیقی

احسان صدیقی

کارشناس موفقیت

مرضیه حسینی

مرضیه حسینی

مدیر منابع انسانی

فرشته نویدنیا

فرشته نویدنیا

مدیر مالی

سعیده مصطفوی

سعیده مصطفوی

حسابدار

انسیه معماریانی

انسیه معماریانی

مدیر فروش

مهیار لشگری

مهیار لشگری

مدیر فروش

احسان رضایی

احسان رضایی

کارشناس فروش

نگار صاحبی

نگار صاحبی

کارشناس فروش

میترا دهقان

میترا دهقان

کارشناس ارشد فروش

ناصر بهرام فر

ناصر بهرام فر

کارشناس فروش

مطهره حسن زاده

مطهره حسن زاده

کارشناس بازاریابی

ندا جمالیان

ندا جمالیان

کارشناس بازاریابی

مهشید سمیعی فر

مهشید سمیعی فر

کارشناس بازاریابی

نسرین توانا علمی

نسرین توانا علمی

روابط عمومی

طاهره هاشمی

طاهره هاشمی

مسئول تشریفات

محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

مدیر تولید

علی محمودی

علی محمودی

برنامه نویس

زهره اختیاری

زهره اختیاری

برنامه نویس

افسانه علیزاده

افسانه علیزاده

برنامه نویس

یوسف مذهب

مرضیه زرقی

تحقیق و توسعه

وحیده کمالی

وحیده کمالی

طراح و گرافیست

احسان صدیقی

احسان صدیقی

مدیر اجرایی وب سایت ها

محمد حسین چشمه نور

محمد حسین چشمه نور

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

ماموریت آموت

چشم انداز آموت

خط مشی آموت

ارزشهای آموت

افتخارات آموت

پیوستن به تیم آموت

ما همیشه به دنبال افرادی هوشمند، هدفمند و جسور هستیم که باید برای کمک به نگه داشتن آموتی پیشرو به ما کمک کنند. فرصت های شغلی زیر را مطالعه کنید و ببینید با توجه به استعداد و توانمندی های خود در کدام رسته ی شغلی می توانیم همکاری داشته باشیم.

ارتباط باما

فرصتهای شغلی