برنامه نویس

اگر شما برنامه نویسی هستید که با جان و دل می خواهد تا چارچوب های فکری خود را گسترش دهد، ... جای شما است. به تیم برنامه نویسی آموت بپیوندید و همراه ما باشید تا در توسعه خدمات و وب ، به کشور خود یاری رسانیم. در آموت شما می توانید در کنار تیم حرفه ای برنامه نویسی ... که متمرکز بر شناسایی نیازهای مشتریان ایرانی است و به حل مدرن ترین چالش های پیش روی برنامه نویسان می پردازند، با ما همکاری کنید.

در آموت، ما در پی تکمیل یک تیم رویایی از برنامه نویسان هستیم. تیم حرفه ای ما، مسیر تازه ای را رو به جهانی خارق العاده پیش پای همه توسعه دهندگان قرار می دهد. ما نسبت به مشارکت و حمایت در فرآیندها، ابزارها و پلتفرم های Open Source بسیار مشتاق هستیم. ما دانش و خرد آموت را گسترش می دهیم و توسعه دهندگان در آموت اجازه دارند تا بر روی هر چه که از آن لذت می برند، کار کنند و بیش از پیش بیاموزند.

این باور قلبی آموت نسبت به همه برنامه نویسان خود است. آیا از شنیدن آن، هیجان زده شدید؟ فرصت را از دست ندهید و به جمع ما در راه تحقق این ماموریت بپیوندید.