بازاریاب 

یکی از اصول مهم در دنیای کسب و کار امروز توانایی برقراری ارتباط در بین افراد و سازمان ها با یکدیگراست. شرکت نرم افزاری آموت به عنوان برندی نام آشنا بستری فراهم نموده است برای افرادی که می‌خواهند دایره‌ی ارتباط خود را گسترش داده و از این طریق بتوانند امکانی برای عرضه محصولات و حتی سلف برندینگ داشته باشند.
بازاریابی در آموت دانش و هنر کشف، خلق و ارائه‌ی ارزش، با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف، هم‌زمان با کسب سود است. شما هم اگر دغدغه‌ی کشف نیازها و خواسته‌های مشتریان را جهت افزایش سطح آگاهی آن‌ها و ترویج محصولی در جهت ارتقای سطح رضایت آن ها دارید با ما همراه شوید.