کارشناس حسابداری 

تیم مالی در آموت، نقش بسیار مهمی را در حمایت از یک کسب و کار به روز و رو به رشد ایفا می کند. شما به عنوان کارشناس حسابداری در کنار تیمی حرفه ای از کارشناسان حسابداری فعالیت خواهید کرد. ما در آموت و بااستفاده از به روزترین ابزارهای حسابداری، به دنبال پرورش متخصصین مالی آینده هستیم. مدیریت کنترل جریان های نقدی و شناسایی و بررسی فرصت های درآمدی ، تجزیه و تحلیل روند و ... از عمده وظایف شما خواهند بود.
برای پیوستن به تیم حسابداری آموت، شما باید حتما گواهی معتبر تحصیلی از یکی از دانشگاه های برتر ایران داشته باشید. همچنین باید بتوانید در محیط یک شرکت بزرگ، کار کنید و بتوانید ارتباطاتی قوی و تاثیر گذار با دیگر همکاران، مشتریان و دیگر شرکت های زیرشاخه آموت برقرار نمایید.
آموت، کسب و کاری رو به رشد است و فرصت های هیجان انگیزی درانتظار شما هستند...