info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

سیاست حفظ حریم خصوصی

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم، برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیر مجاز و افشای اطلاعات شما، از همه شیوه‌های لازم، استفاده می‌کنیم تا امنیت اطلاعات حفظ شود. اما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیر مترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.
ما متعهد می‌گردیم که کلیه آمار و اطلاعات مربوط به خریدار را که به اقتضای ضرورت اداری و کاری در اختیار آنان قرار می‌گیرد و یا ضمن کار به آنها دسترسی پیدا می‌کند، محرمانه تلقی نموده و از افشا یا به کار بردن آن‌ها در جهت خلاف منافع خریدار، چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جدا خودداری نماییم.
داده پردازی آموت، به منظور حفظ اطلاعات مشتریان خود با تمامی همکاران خود در ابتدای ورود به شرکت، قرارداد محرمانگی اطلاعات منعقد نموده است.
شایان ذکر است تمامی وب سایت‌ها و پنل‌های داده پردازی آموت، از پروتکل امنیتی SSL استفاده می نماید که داده‌ها بین سرویس دهنده و گیرنده رمزگذاری می‌شوند به همین دلیل داده‌ها در طول انتقال از کانال غیر امن، مانند اینترنت، اینترانت و … حفاظت شده و باقی می‌مانند.