info@amootsoft.com

نرم افزاری آموت، فراتر از فناوری

دریافت نمایندگی

پَراکندگی جُغرافیایی نَمایندگان

فرصت شغلی همیشه و همه جا به یک اندازه وجود ندارد.

بسته به آنچه با اهداف، آینده‌نگری و کسب و کار شما سازگار است، هم‌افزایی کسب و کارها در کنار یکدیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه است.

شما می‌توانید با توجه به ماهیت کاری و نوع کسب و کار خود مدل همکاری خود با ما را انتخاب کنید.

محصولات آموت را به دیگران معرفی کنید و بخشی از کمیسیون فروش را به خود اختصاص دهید.‌

مخاطبین شما بهترین سرنخ های فروش می باشند با معرفی محصولات آموت به آن ها کسب درآمد کنید.

 

ساخت محصولاتی کاربردی که حول محور مشتری طراحی و تولید شده است همراه با پشتیبانی قوی و مطمئن این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید با ارتباطی پویا سهم بازار خود را کشف و شناسایی کنید. فناوری های ایجاد شده به رشد و توسعه کسب و کار شما کمک می‌کند بازار خود را با محصولات آموت گسترش داده و سهم خود را از بازار افزایش دهید.